CSR Harmony Wireless Software Stack 4.0

CSR Harmony Wireless Software Stack 4.0

Cambridge Silicon Radio Limited. – 8389496MB – Freeware – Windows Linux
z 3 głosów
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

CSR Harmony Wireless Software Stack by Cambridge Silicon Radio Limited is an advanced software solution designed to optimize Bluetooth connectivity on devices using CSR (Cambridge Silicon Radio) Bluetooth technology. This software stack provides users with enhanced Bluetooth functionality, seamless device pairing, reliable wireless connectivity, and a range of features for improving the overall Bluetooth user experience.

One of the key features of the CSR Harmony Wireless Software Stack is its robust Bluetooth driver architecture, which enables stable and efficient Bluetooth communication between devices powered by CSR Bluetooth chipsets. By leveraging optimized drivers and protocols, this software stack ensures smooth data transmission, low latency, and high performance in wireless connections.

The CSR Harmony software stack offers users an intuitive user interface that simplifies device pairing, device discovery, and Bluetooth device management. Users can easily connect Bluetooth devices, configure settings, manage paired devices, and customize preferences through a user-friendly interface that enhances usability and ease of use.

CSR Harmony Wireless Software Stack provides support for advanced Bluetooth profiles and features, such as the Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), and more. These profiles enable users to enjoy seamless audio streaming, hands-free communication, remote control functions, and other Bluetooth capabilities across compatible devices.

Furthermore, the CSR Harmony software stack incorporates advanced wireless technology optimizations to improve connection stability, reduce interference, extend range, and enhance power efficiency in Bluetooth communications. These optimizations contribute to a more reliable and energy-efficient wireless experience for users across various applications and devices.

The CSR Harmony Wireless Software Stack by Cambridge Silicon Radio Limited offers users a comprehensive solution for optimizing Bluetooth connectivity on devices equipped with CSR Bluetooth technology. With its advanced driver architecture, user-friendly interface, support for Bluetooth profiles, wireless technology optimizations, and seamless device management features, this software stack enhances the overall Bluetooth user experience by delivering reliable connectivity, enhanced functionality, and improved performance in wireless communications.

Przegląd

CSR Harmony Wireless Software Stack jest programem Freeware w kategorii (2), opracowany przez Cambridge Silicon Radio Limited..

Została sprawdzona dla aktualizacji 408 razy przez użytkowników naszych aplikacji klienckiej UpdateStar w ciągu ostatniego miesiąca.

Najnowsza wersja CSR Harmony Wireless Software Stack jest 4.0, wydany na 2015-05-15. Początkowo był to dodane do naszej bazy na 2012-05-05. Wersja najbardziej rozpowszechnione jest 2.1.63, który jest używany przez 92% z wszystkich instalacji.

CSR Harmony Wireless Software Stack jest uruchamiany w następujących systemach operacyjnych: Windows/Linux. Pobierz plik ma rozmiar 8389496MB.

Użytkownicy CSR Harmony Wireless Software Stack dał pewien oszacowanie od 4 z 5 gwiazdek.

Zrzuty ekranu (kliknij aby obejrzeć powiększenie)

Instalacje

408 użytkowników UpdateStar miał CSR Harmony Wireless Software Stack zainstalowane w zeszłym miesiącu.
Pliki nie są jeszcze dostępne. Dodaj je.

Bądź na bieżąco
z UpdateStar freeware.